متکبّر

                                                          متکبّر

حدیث ازامام على علیه السلام :                              

در شگفتم از شخص متکبّر، که دیروز نطفه اى بوده و فردا لاشه اى است.

نهج البلاغه(صبحی صالح)،ص491، حکمت 126 

 

بااین حال که می گفت :حافظ چند جزء قرآن است ،ونمازهای خودرا بافاصله چند ساعتی می خواند .اما انسان متکبّری است .دوست دارد همه به او سلام بدهند،واز همه در هر کاری ایراد می گیرد ......واگربه شلوغی تهران اشاره می کرد،می گفت؛ به خاطر این شهرستانی هایی است که به تهران آمداند.درصورتی که پسوند اسم خودش نشان از شهرستانی خود است!!!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید