دروغگویی

                                          دروغگویی...

 یه روزاومدوگفت؛مادرم باماشین تصادف کرده والان هم بیمارستانه،تااسم مادرآورد تنم

لرزیدسری گفتم،کمکی ازدست من برمیاد تروبه خدابگوتعارف نکنی ها،آروم گفت؛والاروم

نمیشه،اگه داری 500هزارتومان بدی دو سه روزه بهت میدم.منم گفتم خواهش میکنم

این700هزاربگیرانشاءا...که خیره.بااون پول سه ملیون پس اندازچند ماهه بودکه می

خواستم بدم به صاحب خونم تااجاره خونرو زیادنکنه،ازاون تصادف مادردوستم که

بعداًفهمیدم دروغ بود،یک سالی گذشته اما هنوزدو سه روزدوست مامعلوم نیست کی

میاد؟ومن وقتی این اتفاق رو به دوستان دیگم گفتم،فهمیدم همین کاررو بااونا هم انجام

داده.!!!

 

حدیث ازرسول اکرم صلى الله علیه و آله :

 اى على راست بگو اگر چه در حال حاضر به ضرر تو باشد ولى در آینده به نفع

توست و دروغ نگو اگر چه در حال حاضر به نفع تو باشد ولى در آینده به ضرر

توست.

میراث حدیث شیعه، ج2، ص17، ح650،حدیث 10425(به نقل از بِحارُالاَنوارمرحوم مجلسی).

 

/ 0 نظر / 14 بازدید