حقوق همسایه

حقوق همسایه

        

حدیث  از رسول اکرم صلى الله علیه و آله :

درباره حقوق همسایه فرمودند: اگر از تو کمک خواست کمکش کنى، اگر از تو قرض خواست به او قرض دهى، اگر نیازمند شد نیازش را برطرف سازى، اگر مصیبتى دید او را دلدارى دهى، اگر خیرى به او رسید به وى تبریک گویى، اگر بیمار شد به عیادتش روى، وقتى مرد در تشییع جنازه اش شرکت کنى، خانه ات را بلندتر از خانه او نسازى تا جلوى جریان هوا را بر او بگیرى مگر آن که خودش اجازه دهد... 

مسکّن الفؤاد ص 114


آیا ما به دستورات این حدیث قدسی چقدر عمل می کنیم؟آیااصلا همسایه های خودرامی شناسیم؟

/ 0 نظر / 14 بازدید