دلنوشته

         دلنوشته      

باسلام

بنده حقیرمی خواهم نگاهی به زندگی امروزی ومشکلات مان داشته باشم.وآن رابافرمایشات بزرگان دین اسلام واحادیث وروایاتی که دردین اسلام وقرآن ما آمده است مقایسه کنم وببینیم که آیاهمان گونه که دین اسلام وقرآن واولیا،دین سفارش کرداند آنهارادرزندگی خودمان تا چه مقداربکارمی بریم وآیا به آنهاعمل می کنیم یانه؟

                              

/ 0 نظر / 16 بازدید