فرزند

فرق گذاشتن بین فرزندان

 (وقتی امام سجاد – علیه السلام – را به ولادت مولودی بشارت می‌دادند، نمی‌پرسید پسر است یا دختر، بلکه از اندام معتدل و ساختمان سالم او سؤال می‌کرد. چون خبر سلامتش را می‌شنید)، می‌گفت: خدا را شکر که او را قبیح و ناموزون نیافریده است.

 «مکارم الاخلاق، ص ۱۱۹»

 (پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – بود. یکی از فرزندان خود را بوسید و به فرزند دیگر اعتنایی نکرد.) پیامبر اکرم که این رفتار (نادرست) را مشاهده کرد، به او فرمودند: چرا با فرزندانت به طور مساوی رفتار نمی‌کنی؟

 «مکارم الاخلاق، ص ۱۱۳

ولی ما درخانواده هامی بینیم که پدرو مادرها بین فرزندان خود فرق می گذارند و پدر دوست داردکه فرزندش پسر باشد ومادر دوست دارد دختر باشد. این فرق گذاشتن باعث می شودکه فرزندان ماآن گونه که می خواهیم تربیت نشوند و درجامعه بامشکلاتی مواجعه شوند.

/ 0 نظر / 15 بازدید