مادر

                                              مادر

 

از نخستین روز خلقت بشر، تا کنون در هر کجای دنیا و در میان هر قوم و نژاد و ملتی، با هر آداب و آیینی، وقتی نام مادر برده می‌شود، کوچک و بزرگ، همه و همه، سرشار از شور و حرارت و مهر و الفت می‌شوند و قلبشان پر تپش‌تر می‌زند. اسلام نیز برای مادر، مقام و ارزش فوق العاده ای قائل شده است تا آنجا که رسیدن به بهشت را با رضای مادر میسر می‌داند.

مقام مادر از منظر پیامبر اکرم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضمن روایتی فرمودند: بهشت زیر پای مادران است.

یعنی رسیدن به آخرین مرحله کمال انسانی با جلب رضای مادر تامین می‌شود.

جنان در زیر گام مادران است        بکش بر دیده ، خاک زیر گامش

مکن بر روی او تندی که بر تو          خدافرموده واجب احترامش

یکی ازدوستان می گفت درمحل زندگی ما پیر زنی زندگی می کرد باآن که فرزندان زیادی داشت اما موقعه مرگش کسی نبود تا مراسم خاک سپاریش راانجام دهد.

آیااینه قدرزحمات مادر؟مادری که تمام عمر خودرا به پای فرزندان خود گذاشته واحادیث وروایات زیادی درمورد مقام اوگفته شده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید