عدالت

عدالت  

 حدیث از امام صادق علیه السلام:

پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسى است که براى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد.

وسائل الشیعه، ج15، ص 295 - کافی(ط-الاسلامیه) ج 2 ،ص300

 در صف ایستگاه اتوبوس بودم ،که فردی باصدای بلند می گفت چراصف را رعایت نمی کنید؟چرا حق دیگران رازیر پا می گذارید؟.......آخه چند اتوبوس آمده بودو او نتوانسته بود سوار اتوبوس شود.امابعداز چند لحظه که اتوبوس آمد.بدون توجه به کسانی که جلوتر از اوایستاده بودند. ازلابه لای جمعیت خود را سریع به در اتوبوس رساندوسوار شد.!!!!!!!تعجب

/ 0 نظر / 14 بازدید